Koszty

  1. Opłata wpisowa wynosi 150 zł od jednej kategorii tj. ilość kategorii x 150 zł = wpisowe.
  2. Wyżywienie: OBIAD/OSOBA/DZIEŃ – 25 ZŁ.

Przedpłatę w wysokości 100% całkowitego kosztu (wpisowe+ ilość obiadów na 2 dni)  należy wpłacić do dnia  20.02.2023 r. na konto:

Rada Rodziców przy ZSTiO w Jarosławiu
nr konta: 22 9096 0004 3001 0059 5782 0001  z dopiskiem „Olimpiada

Fakturę za wpłaty dla uczestników wystawi  ZSTiO i prześle do szkół. W tym celu należy prawidłowo uzupełnić dane do faktury w formularzu.

Okres zgłaszania dobiegł końca