Otwarcie olimpiady  
Ogłoszenie wyników 
Krótka relacja z olimpiady 

Najlepsi z najlepszych

Uroczyste rozpoczęcie Olimpiady

Dzień I – etap praktyczny

Dzień II- etap ustny

Uroczyste zakończenie Olimpiady